რა არის ავტო ლიზინგი - Avto Lizingi?

ეს არის საკმაოდ საინტერესო და ხშირად გამოყენებადი ფინანსური პროდუქტი, რომელიც საშუალებას გაძლევთ იყიდოთ ავტომობილი სესხის მეშვეობით და ნელ-ნელა, ეტაპობრივად დაფაროთ მისი ღირებულება.

განსხვავება ჩვეულებრივი სესხისგან ისაა, რომ სანამ სრულად არ მოხდება ავტომობილის საყიდლად მიღებული სესხის მთლიანად დაფარვა, ავტომობილი სესხის გამცემის საკუთრებაში რჩება. ფინანსური ვალდებულების სრულად დაფარვის შემდეგ, ავტო მანქანა საკუთრებაში გადაეცემა კლიენტს.

avto lizingi

დღის 2 საუკეთესო შემოთავაზება:Mogo.Ge - შეავსეთ განაცხადი ან Swisscapital.GE - შეავსეთ განაცხადი


რატომ ავტო განვადება - Avto ganvadeba?

ლიზინგის უპირატესობაა მოქნილობა და სიმარტივე. ხშირ შემთხვევაში ავტო ლიზინგი ძალიან სწრაფად მტკიცდება, რაც ჩვეულებრივი სესხისგან განსხვავებით დიდი შეღავათია.

ლიზინგი ფინანსურ პროდუქტად არც თუ დიდი ხანია რაც დაინერგა ქართულ ბაზარზე, თუმცა მას საკმაოდ აქტიურად გამოიყენებენ. განვითარებულ ქვეყნებში კომპანიების 80% იყენებს ლიზინგის მომსახურებას, რადგანაც იგი საკმაოდ მარტივი და მოქნილი საშუალებაა ხშირ შემთხვევაში კომპანიების ინვენტარის გასაახლებლად.

ლიზინგის მთელი იდეა საშუალო და მცირე ბიზნესის ხელშეწყობაა, რათა ინვენტარის გადახალისება მარტივად მოხდეს.

საქართველოში კომპანიები ავტო ლიზინგის სხვადასხვანაირ სერვისს გვთავაზობენ. ხშირად, სესხის დაფარვის პირობებს კლიენტი ირჩევს. მას შეუძლია დაფაროს მხოლოდ პროცენტი და ვადის ბოლოს დააბრუნოს ძირი, ან გადაიხადოს პროცენტიც და ძირიც ერთდროულად.

mogo.ge

ზოგ კომპანიას გააჩნია დაფინანსების ზედა ზღვარი, ზოგს არ გააჩნია მსგავსი ზღვარი და ულიმიტოა ამ მხრივ.

ავტო ლიზინგის გასაფორმებლად ხშირად საჭიროა მხოლოდ საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან პასპორტი და შესაძენი ავტომობილის ტექნიკური პასპორტი. რაც სწორედ იმაზე მიანიშნებს, რომ ეს სერვისი ძალიან გამარტივებული და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი ადამიანისთვის.


სხვა სწრაფი Sesxebi, რომლებიც შეიძლება გამოიყენოთ:


netcredit.geccloan.gevivus.ge